About

Wij zijn Erwin, Ida en hebben drie dochters May (12), Lya(8) en Amy(6). Wij komen uit Giessenburg, dichtbij Gorinchem. Erwin werkte als Architect in de ICT en Ida als basisonderwijzeres. In Nederland hebben wij het heel goed en konden op verschillende manieren met anderen verbinden. Zoals via onze kerk, Erwin voorheen met het jeugdwerk en oudsten of Ida met de muziek en zangleiding. Zending was altijd iets wat energie bij ons los maakte. Erwin heeft er ervaring mee als kind en samen spraken we er geregeld over of waren we betrokken bij andere zendelingen. Erwin heeft dit jaar zijn baan opgezegd en we gingen samen ontdekken wat er op ons pad zou komen. De puzzelstukjes begonnen al snel op hun plaats te vallen en kwamen wij terecht bij CRICS: de internationale zendingsschool waar wij gaan werken en de meiden gaan studeren in Chiang Rai, Thailand.

Dit project doen wij niet alleen en zijn wij verbonden met drie partners, waaraan wij ook verantwoording afleggen:

Uiteraard met de zendingsschool CRICS in Thialand. Een school waar andere zendingskinderen en ook lokale kinderen basis en voortgezet onderwijs krijgen. Dit onderwijs biedt hun een toekomst, ook wanneer ze weer terug in hun thuisland zijn.

Wij gaan namens de Christengemeente gorinchem. De missie van de Christengemeente Gorinchem luidt: “Wij willen in Gorinchem een gemeente zijn met liefde voor God, elkaar en de buitenstaander”. Met dit project willen we die liefde nog verder delen.

Wij worden uitgezonden via Interserve. Dat is een zendingsorganisatie met een visie en inslag die goed bij ons past. Zij helpen ons bij de verdere voorbereiding, geven in Nederland en in Thailand training en dragen daar zorg voor ons in teamverband.